EUROPOS ATVIRAS GRAPPLING IMTYNIŲ IGF ČEMPIONATAS

EUROPOS ATVIRAS GRAPPLING IMTYNIŲ IGF ČEMPIONATAS

NUOSTATAI

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Registracija

Parsisiųsti nuostatus (LT)

Parsisiųsti nuostatus (RU)

Parsisiųsti nuostatus (EN)

Populiarinti Grappling sportą ir tobulinti sportininkų meistriškumą.

II. VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS

Varžybos vyks 2017 m. spalio 28 d. 12 val. Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras,

Vasario 16-osios g. 8, Garliava, LT-53216, Kauno r. sav.

Spalio 28 d. d. Dalyvių atvykimas, registracija - svėrimas prasideda nuo 10.00 val. iki 11.00 val.

Sportininkai privalo pateikti dalyvio licenciją - registravimo kortelę (Turėti galiojantį asmens dokumentą).

Varžybų pradžia 12.00 val.

III. VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA

Varžybos asmeninės, dalyvių skaičius neribojimas

Grupė

Dalyvauja

Svėrimas-registracija varžybų dieną

Varžybų pradžia

Svorio kategorijos

1.

Merginos

10.00-11.00

12.00

-49;-53;-57;-61;-65;-69;-74;+74 kg

2

Merginos

Dėl absoliutaus nugalėtojo diržo

10.00-11.00

17.00

bendra

3

U-17, Vaikinai

2000 ir jaunesni.

10.00-11.00

12.00

-52;-56;-60;-64;-68;

-72; -76;-80;-84; +84 kg;

 

4

U-17, Vaikinai

2000 ir jaunesni.

Dėl absoliutaus nugalėtojo diržo

10.00-11.00

17.00

bendra

5

U-19, Vaikinai

1998-1999

10.00-11.00

12.00

-60;-64;-68;-72; -76;-80;

-84;-90;+90 kg;

 

6

U-19, Vaikinai

1998-1999

Dėl absoliutaus nugalėtojo diržo

10.00-11.00

17.00

bendra

7

Suaugusieji (vyrai)

1997 m ir vyresni

10.00-11.00

15.00

-64;-68;-72;-76;-80; -84;

-90; -100;+100 kg;

8

Suaugusieji (vyrai)

1997 m ir vyresni

Dėl absoliutaus nugalėtojo diržo

10.00-11.00

17.00

bendra

9

Veteranai 1982 m ir vyresni

10.00-11.00

15.00

-72;-76; -80;-84;-90;+90 kg;

10

Veteranai 1982 m ir vyresni

Dėl absoliutaus nugalėtojo diržo

10.00-11.00

17.00

bendra

Pastaba: jei svorio kategorijoje užsiregistruoja vienas dalyvis jis perkeliamas į aukštesnę svorio kategoriją.

IV. VARŽYBŲ VADOVAVIMAS

Varžyboms vadovauja IGF patvirtinta teisėjų kolegija.

V. TAISYKLĖS

Varžybos vyks pagal IGF patvirtintas taisykles. http://www.grapplingfederation.com/rules

VI. APDOVANOJIMAS

Varžybų nugalėtojai apdovanojami taurėmis ir medaliais, prizininkai medaliais.

Absoliutūs nugalėtojai diržais.

VII. PRIĖMIMO SĄLYGOS

Dalyvio licencijos- registracijos kortelės mokestis - 30 Eurų.

Dėl absoliutaus nugalėtojo diržo dalyvio licencijos- registracijos kortelės mokestis 30 Eurų.

Kelionės išlaidas sportininkams, treneriams apmoka komandiruojanti organizacija.

Už varžybų dalyvių sveikatą ir saugumą atsako komandiruojanti organizacija ir treneris.

Rekomenduojame varžybų dalyviams turėti sveikatos draudimą.

VII. REGISTRACIJA

Dalyvių skaičius neribojamas. Registracija  www.grapplingfederation.com  iki 2017 m. spalio mėn. 26 d.

Visi dalyviai užsiregistravę į  el. p. gaus dalyvio kortelę, kuria turi atsispausdinti ir pateikti varžybų dieną.

Sportininkai neužsiregistravę išanksto, turės galimybę registruotis varžybų dieną.

Sportininkai neužsiregistravę (neturintys registracijos kortelės) ir nesumokėję startinio mokesčio varžybų diena moka 40 eurų.

Nepilnamečių dalyvio licencijos- registracijos kortelės turi būti parašas tėvų ar globėjų.

Informacija E-mail: info@grappling.lt , tel. Nr. +370 64561005


Pasidalinti