Lietuvos mokinių grappling imtynių čempionatas

Parsisiųsti nuostatus

 LIETUVOS MOKINIŲ GRAPLINGO ČEMPIONATO

NUOSTATAI

 

  1. I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos mokinių graplingo čempionato (toliau – Čempionato) nuostatai reglamentuoja Čempionato tikslus, organizavimo, finansavimo, dalyvių apdovanojimo tvarką.

2. Organizatoriai ir vykdytojai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras) ir Lietuvos graplingo federacija.

  1. II.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Čempionato tikslas – skatinti mokinius sistemingai sportuoti, ugdyti garbingos kovos ir kilnaus elgesio nuostatas.

4. Uždaviniai:

4.1. populiarinti graplingo sportą, ieškoti gabių, talentingų vaikų, sudaryti sąlygas jiems tobulėti;

4.2. išaiškinti stipriausius sportininkus įvairiose amžiaus grupėse.

  1. III.DALYVIAI

5. Čempionate dalyvauja sporto mokymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, sporto centrų, klubų berniukai ir mergaitės.

6. Čempionatas asmeninis.

IV. ČEMPIONATO ORGANIZAVIMO, VYKDYMO,

Nugalėtojų nustatymO, Apdovanojimo TVARKA

7. Čempionatas vykdomas pagal Lietuvos graplingo federacijos taisykles.

8. Lietuvos mokinių graplingo čempionatus vykdo Lietuvos graplingo federacija ir Švenčionių sporto klubas „Liūto narvas“.

9. Lietuvos mokinių berniukų U-10, U-12, U-14, U-16, U-18 ir mergaičių U-18 graplingo čempionatas.

9.1. vyks 2016 m. spalio 15-16 d. Švenčionių progimnazijos (Lentupio g. 32, Švenčionys) sporto salėje.

9.2. spalio 15 d. atvykimas iki 18val., mandatų komisija;

9.3. spalio 16 d. dalyvių svėrimas nuo 10.00 iki 11.00 val.;

9.4. varžybų pradžia 12.00 val.;

9.5. dalyvių svorio kategorijos:

Grupė Dalyvauja Svėrimas-registracija Varžybų pradžia Svorio kategorijos
1. U-18, mergaitės, g. 1998 ir jaunesnės 10.00–11.00 12.00 -26;-29;-32;-35;-38;-41;-45;-49;-53;-57;-61;-65;-69;+69 kg
2. U-10, vaikai, g. 2006 m. ir jaunesni 10.00–11.00 12.00 -24;-27;-30;-33;- 36;-39;- 42;-45;-48;+48 kg;
3. U-12, vaikai, g. 2004–2005 m 10.00–11.00 12.00 -30;-33;- 36;-39;- 42;-45;-48;-52;-56;-60;-64;+64 kg
4. U-14, jaunučiai (berniukai), g. 2002–2003 m. 10.00–11.00 12.00

-42;-45;-48;-52;-56;-60;

-64;-68;- 72;+72 kg;

5.

U-16, jauniai (vaikinai), g.

2000–2001 m.

10.00–11.00 15.00

-52;-56;-60;-64;-68;

-72; -76;-80;-84; +84 kg;

6.

U-18, jaunimas (vaikinai), g. 1998–1999 m. 10.00–11.00 15.00

-60;-64;-68;-72; -76;-80;

-84; -90; +90 kg;

7. Dėl absoliutaus nugalėtojo vardo ir Švenčionių r. mero taurės (vaikinai) 16.00–16.30 17.00 bendra
8. Dėl absoliutaus nugalėtojo vardo ir Švenčionių r. mero taurės (mergaitės) 16.00–16.30 17.00 bendra

Pastaba: jei svorio kategorijoje užsiregistruoja vienas dalyvis, jis perkeliamas į aukštesnę svorio kategoriją.

10. Komandų vadovai-treneriai pateikia paraiškas teisėjų kolegijai atvykę į čempionatą, likus ne mažiau kaip vienai valandai iki varžybų pradžios.

11. Gydytojo vizuotoje paraiškoje nurodoma: dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai, svorio kategorija, mokykla ir trenerio vardas, pavardė.

12. Varžybų vyr. teisėjas – Dainius Burokas,vyr. sekretorius – Rolandas Lukoševičius.

13. Daugiau informacijos – Kęstutis Smirnovas, tel. +37060019500, el. p. k.smirnovas@gmail.com.

V. FINANSAVIMO SĄLYGOS

14. Dalyvių, trenerių ir komandos vadovų komandiruotės išlaidas apmoka siunčianti organizacija.

15. Pagrindinių teisėjų maistpinigius ir apdovanojimo išlaidas pagal galimybes apmoka Centras.

16. Kitoms varžybų organizavimo išlaidoms padengti dalyviai moka startinį mokestį 10 € 1 žmogui.

17. Visus finansinius atsiskaitymus atlieka čempionatą vykdantis klubas.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Komandų vadovai atsako:

18.1. už dokumentų pateikimą;

18.2. už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu;

18.3. už tinkamą mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.

19. Varžybų organizatoriai neatsako už dalyvių traumas, patirtas varžybų metu.

20. Čempionatas vykdomas pagal Centro kalendorinį planą.

21. Organizatoriai pasilieka galimybę keisti laiką, datą ir vietą.

Parengė

LMNŠC metodininkas

Vytautas Glovackas, tel. (8 5) 215 4329

El. paštas vytautas.glovackas@lmnsc.lt


Pasidalinti